Korenmolen de Hoop is een ronde stenen stelling molen. De molen dateert uit 1844. Dit jaartal is te vinden buiten op de baard van de molen (achter de wieken, onderaan de kap). Op een kaart uit 1681 is te zien dat er voordien al een houten standerdmolen heeft gestaan. In 1844 werd deze vervangen door ‘Eenen ronden steenen windkoornmolen’.Sinds 1891 is de molen in bezit van familie de Groot.

De wieken hebben een totaal gewicht van 6,5 ton. De twee roeden van ” De Hoop” zijn elk 22,68 meter lang. De zogenaamde fokwieken met regelborden openen zich bij een te hoge snelheid en remmen zodoende de molen af naar een constant toerental. Wanneer de molen op volle kracht draait hebben de wieken een snelheid van ongeveer 100 km. per uur. In molenaarstaal: ‘de molen loopt 80 einden’.

Jaarlijks maakt de molen ongeveer 600.000 omwentelingen. Op de stelling van de molen is een elektrisch aangedreven kruiwerk aanwezig , die de wieken naar de juiste windrichting kan zetten. Korenmolen ” De Hoop” is een van de weinige molens die nog regelmatig in bedrijf is. Molenaar Evert de Groot maalt sinds 1965 op de molen en het volkorenmeel dat hij maalt wordt door veel thuisbakkers gebruikt om mee te bakken.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.